Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bogusława Balon SAN GABRIELE (ul. Przemysłowa 19, 32-052 Radziszów, NIP 9441602804, REGON 122755913).

 2. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny (zamieszkania, pobytu)

  4. numer telefonu

 3. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora oraz wysyłki ofert tychże produktów i reklamy.

 5. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

 6. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

 7. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

 8. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

 9. Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

PLIKI COOKIES

 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików typu "cookies", przez które należy rozumieć niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła; tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców; prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika; tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź usunięcia jakichkolwiek plików, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 2. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu uniemożliwienia przechowywania plików typu „cookies” na jego komputerze.

Brak zmiany ustawień cookies oznacza zgodę na wykorzystywanie ich w serwisie sangabriele.pl.